Zorgboerderij

‘t FramboZENHOF

Herbron Jezelf

WIE ZIJN WIJ

Freya

Ik ben Freya, mama van 2 kindjes met hypothetische ADHD, zelf heb ik ook de stempel van ADHD gekregen en werd/ word ik vaak als druk, drukker, drukst bestempeld. Na de zwangerschap van mijn dochter heb ik een zware postnatale angststoornis ontwikkeld, ik zelf heb hiervoor ook dagbesteding gevolgd en weet dus als geen ander hoe noodzakelijk de nood hieraan is. Ik ben werkzaam in de uitzendsector en hoop in een later stadium deze ervaring te kunnen gebruiken om mensen met een burn-out eventueel te gaan heroriënteren en zo terug een uitdaging te bieden in het leven. Ik heb een diploma bedrijfsmanagement, accountancy fiscaliteit.


Summer

Ik ben Summer, vroedvrouw. Door de post-natale depressie van mijn tante Freya, heb ik mij verder uitgediept in de materie rond een post-natale depressie. Door mijn opleiding weet ik dat er nood is aan dagbestedingen voor mama’s met een postnatale depressie, daar er de dag van vandaag nog steeds gezinsdrama’s gebeuren die eigenlijk vermeden hadden kunnen worden. Ik hoop van harte dat er naar de toekomst toe, meer aandacht komt voor mama’s die het een beetje moeilijk hebben. Alsook ben ik een enorme voorstander van mama-cafés en ik hoop dat we dit naar de toekomst toe ook in dit project kunnen infiltreren. Alsook ben ik heel sportief en geef ik drie keer per week turnles in de plaatselijke gymnastiekclub. Tevens bezit ik ook een animator diploma.

Persoonlijke gegevens

Naam: Freya Deckers

Adres: Kattestraat 28, 9400 Okegem

E-mail: freya@frambozenhof.be

Studies: bachelor bedrijfsmanagement, accountancy, fiscaliteit

Gezinssituatie: gehuwd, 2 kinderen

Geboortedatum: 23/01/1988

Naam: Summer Vecchio

Adres: Den Haesestraat 17, 1770 Liedekerke

GSM: 0495/51 53 65

E-mail: info@frambozenhof.be

Studies: bachelor in de vroedkunde

Gezinssituatie: student

Geboortedatum: 03/07/1999