Zorgboerderij

't FramboZENHOF

Herbron Jezelf

METER- OF PETERSCHAP

Ook u kan meter of peter worden van een dier. We hebben volgende dieren op ’t framboZENHOF: bressen, huiskippen, padua’s, cochins, parelhoenen, kuifeenden, brahma’s, araucuana’s, zijdehoenen, een hangbuikvarkentje, minipaardjes, dwerggeitjes, dwergkonijnen en hopelijk binnenkort alpaca’s en walabies. 

 

Peter- en meterschappen zijn in het leven geroepen om de dagdagelijkse kosten van voeding, huisvesting e.d. te kunnen blijven dragen voor onze dieren. Extra kosten zoals dierenarts e.d. passen wij volledig zelf bij met de vzw.

 

Wat doet u? U kiest het dier waarvoor u zich wil engageren. U geeft bij uw bank (via homebanking, app, aan het loket,…) de opdracht een permanente betaling te starten naar ons rekeningnummer IBANBE12 7360 5381 8492 op naam van ‘t framboZENHOF vzw. Indien we mogen, plaatsen we dan uw naam bij het betreffende dier als peter of meter en krijgt u ook een eervolle vermelding op onze website. Indien u liever anoniem blijft, respecteren we dat uiteraard.

 

Wat doen wij? Op 3 november tijdens onze doopplechtigheid maken wij een foto van u met het dier. Tevens wordt dit ook vermeld in ons 3-maandelijks blad. Bij speciale gelegenheden sturen we je een update over het betreffende dier zodat je op de hoogte blijft van het reilen en zeilen, de gezondheidstoestand, etc… Eenmaal per jaar nodigen we alle peters en meters uit voor een glaasje en een hapje en uiteraard voor een bezoek aan het dier waarvoor je je engageert. Zo kan je jaarlijks persoonlijk komen kijken waar jouw centen worden voor gebruikt.

Meter- en peterschap:

Alpaca 130€/jaar

Dwerggeit 100€/jaar

Legkip 20€/jaar

Parelhoen 25€/jaar  

 

Araucana 20€/jaar

Dwergkonijn 30€/jaar

Marans 20€/jaar  

Wallaby 100€/jaar

 

Bresse 20€/jaar

Hangbuikvarken 70€/jaar 

Minipaard 250€/jaar

Zijdehoen 25€/jaar

 

Cochin kriel 25€/jaar

Kuifeend 30€/jaar

Padua 30€/jaar 

Meter- of peterschap via overschrijving

Schrijf jouw eenmalige bijdrage over op rekeningnummer met vermelding van de naam van het dier

IBAN BE12 7360 5381 8492

Ondernemingsnummer: 0707.542.051

 

Alvast een welgemeende dankjewel!!!